Vertrouwenspersoon

‘Voel jij je binnen de loopgroep Coevorden niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer of clubgenoten die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd?

Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan het wandelen of hardlopen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het misschien goed om er eens even over na te denken om contact op te nemen, omdat Loopgroep Coevorden je hierbij graag zou willen helpen!

Het bestuur kiest een nieuw vertrouwenspersoon. 

Vertrouwen… een lastige zaak

Loopgroep Coevorden is een vereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier wandelen en/of hardlopen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te behouden wil Loopgroep Coevorden er alles aan doen om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

De vertrouwenspersoon kan het aanspreekpunt zijn voor leden, ouders en vrijwilligers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven.

De vertrouwenspersoon bij Loopgroep Coevorden heeft de volgende taken:

- Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;

- In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;

- Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;

- Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

Wat kunnen we samen doen?

Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Het probleem wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon (of ouders) zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.

Je kunt contact met mij opnemen door mij aan te spreken op de club of een e-mail te sturen naar VPloopgroepcoevorden@gmail.com