Athletics Champs (algemene informatie)

Welkom op de pagina van Athletics Champs. Het Athletics Champs programma is ontwikkeld door de Atletiekunie en bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar. Vanaf schooljaar 2018/2019 wordt dit programma ook in Coevorden aangeboden. Op de donderdagmiddagen tussen 18:00-19:00 en 19:15-20:15 vinden de trainingen plaats. Afhankelijk van het weer en het trainingsonderdeel trainen wij op het sportveld of in de sportzalen van De Nieuwe Veste.

Wat houdt het Athletics Champs programma in?

Bij Athletics Champs wordt de atletieksport afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Kinderen zijn geen mini-volwassenen en verdienen daarom in het trainingsaanbod een aangepast programma. Dus niet alleen maar rennen bij Loopgroep Coevorden, maar veel variatie en veel plezier. Bij kinderen tussen de 6 en 9 jaar wordt het fundament gelegd voor de latere sportbeoefening en -deelname. Bij de Atletiekunie wordt dit het FUNdament genoemd. Kortom veel variatie en veel plezier. Kinderen tussen de 9 en 14 jaar zullen met net zoveel plezier en variatie hun trainingen krijgen. Daarnaast kunnen zij leren trainen. Stem dit af met één van de trainers.

De trainers zijn opgeleid door de atletiekunie en beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zij zorgen voor ervoor dat de kinderen veilig en verantwoord kunnen sporten. 

Met het programma Athletics Champs wordt een goede basis voor de pupillenatletiek gelegd: leuke en leerzame trainingen en wedstrijdjes, afgestemd op het ontwikkeling van het kind.
Het moet het sporten nog uitdagender en aantrekkelijker maken. Om ervoor te waken dat ‘Athletics Champs’ zijn doel niet voorbij schiet, en inderdaad aantrekkelijk, uitdagend en kwalitatief is, zijn de volgende succesfactoren voor het programma geformuleerd:

Atletiekecht: de sport moet te allen tijde atletiek blijven! Dit betekent: lopen, springen en werpen waarbij het doel is sneller, hoger en verder te gaan. Hierbij moeten essenties van bewegingen behouden blijven.

Succesbeleving: plezier en vaardigheid zijn de belangrijkste voorspellers voor toekomstige sportdeelname. De trainers van Loopgroep Coevorden zullen er daarom ook voor zorgen dat het kind plezier heeft en zich vaardig voelt: elk kind heeft recht op een succesje!

Teams: jonge pupillen hebben behoefte aan een veilige, geborgen omgeving. Daarnaast kan samen sporten de verbondenheid en het plezier vergroten. Om deze reden strijden onze pupillen in (wisselende) teams tegen elkaar.

Veelzijdig: lopen, werpen en springen worden in diverse situaties aangeboden, die aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden én beperkingen van de kinderen.

Intensief: pupillen hebben een enorme bewegingsdrang: Weinig wachten en veel atletiek is het motto! Diverse onderdelen moeten beoefend kunnen worden in een kort tijdsbestek. Binnen alle onderdelen moet er de mogelijkheid zijn tot herhaling en verbetering.

Laagdrempelig: de trainingen zelf moet niet alleen voor deelnemers laagdrempelig toegankelijk zijn, maar moet ook voor ouders. Ouders moeten een actieve rol kunnen spelen in de sportbeoefening van hun kinderen.