Technische commissie

Onze loopgroep kent naast een PR en activiteitencommissie ook een technische commissie. De technische commissie wordt voorgezeten door Bert en bestaat verder uit Theo, Martijn en Sebastiaan. 

De technische commissie vergadert vier keer per jaar en voert overleg over technische zaken (schema’s, methoden en materialen) en ontwikkelt passende en uitdagende trainingen obv het jaarplan, de maandschema’s en de behoeftes van de individuele leden.