PR commissie

De PR commissie van de loopgroep houdt zich bezig met het verzorgen van de facebook pagina, Instagram, website, contacten met kranten en locale radio.

Het PR team bestaat uit: Jan Marc. 

De website wordt verzorgd door Richard. 

Het PR team onderhoud contact met kranten en locale radio.

De PR commissie komt een paar maal per jaar bij elkaar om te brainstormen.